اطلاعیه

آغاز به کار مرکز

مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته از تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری رسما آغاز به کار نمود. این مرکز آماده ارایه خدمات پژوهشی، آموزشی و آزمایشگاهی (در حوزه مشخصه یابی پیشرفته مواد) می باشد.