اطلاعیه

آغاز به کار مرکز

آغاز به کار مرکز


مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته از تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری رسما آغاز به کار نمود. این مرکز آماده ارایه خدمات پژوهشی، آموزشی و آزمایشگاهی (در حوزه مشخصه یابی پیشرفته مواد) می باشد.