نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیزات نمونه سازی

تجهیزات نمونه سازی


مجموعه ای از تجهیزات نمونه سازی در موسسه فعال هستند. به کمک این تجهیزات فرایند ساخت نمونه های SEM و نیز TEM به طور کامل قابل انجام است.

برخی از تجهیزات نصب شده عبارتند از:

·         Automatic twin jet electropolisher with low temperature container

·         Ion milling system

·         Ultrasonic disk Cutter for milling, sawing, grinding and polishing

·         Dimpling Grinder