آموزش های تخصصی

 

موسسه پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته در راستای تحقق اهداف خود، دوره های تخصصی آنالیز مواد را برگزار می نماید. این دوره ها به صورت کاربردی و برای طیف های مختلف (پژوهشگران، صنعتگران، دانش آموزان و دانشجویان) طراحی شده اند.

فهرست برخی دوره ها:

اصول و مبانی آنالیز مواد

آشنایی با میکروسکپ الکترونی روبشی

آشنایی با میکروسکپ الکترونی عبوری

 آنالیز میکروسکپی و مطالعه نانومواد

نمونه سازی برای TEM

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره ###### تماس حاصل نمایند و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس amci@ut.ac.ir درخواست خود را ارایه نمایند.