نمونه سازی

 

نمونه سازی برای آزمون های TEM از فرآیند های پیچیده و پرهزینه است که نیازمند تخصص و تجربه در این حوزه می باشد. یکی از خدمات موسسه پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته ساخت نمونه های TEM از نمونه های پودری و بالک است. این موسسه با تکیه بر تجهیزات پیشرفته خود، توانایی ساخت انواع نمونه های TEM را دارد. متقاضیان می توانند درخواست خود را پس از تکمیل فرم مربوطه و از طریق آدرس amci@ut.ac.ir به موسسه ارسال کنند.