دستگاه های آنالیز حرارتی

 

آزمایشگاه آنالیز حرارتی مرکز، با بهره گیری از دستگاه پیشرفته TG/DSC آماده ارائه خدمات آنالیز حرارتی به همکاران دانشگاهی و سایر مشتریان گرامی می باشد. اطلاعات مربوظ به شرایط آزمون در این لینک قابل دانلود می باشد.